Centrum Badań i Analiz

Badania, analizy, opracowania, raporty i komunikaty

 

O Centrum

Misja i działalność
 

Misja i działalność

Działalność Centrum służy identyfikacji i rozwiązywaniu problemów odnoszących się do sfer życia gospodarczego w Polsce istotnych dla pracodawców i przedsiębiorców. Pozwoli to na minimalizowanie ryzyka związanego m.in. z brakiem stabilności i przewidywalności w zakresie zasad i uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwi też poprawę dialogu z administracją państwową dotyczącego strategicznego podejścia do kwestii publicznych: realizowania spójnych, konsekwentnych polityk oraz wprowadzania uwzględniających postępujące zmiany społeczno-demograficzne rozwiązań o charakterze systemowym.

Poprzez swoje działania i promowanie m.in. zmian w przepisach prawa pracy oraz w przepisach podatkowych, Centrum chce wpłynąć na koszty i łatwość prowadzenia biznesu w Polsce. Chodzi tu przede wszystkim zmiany w przepisach prawa pracy oraz w przepisach podatkowych.

Z punktu widzenia polskiej gospodarki, w najbliższych miesiącach i latach, ważna jest również kwestia efektywnego wykorzystania środków unijnych, które Polska otrzyma w ramach bieżącej perspektywy budżetowej. Kluczowe będzie rozdysponowanie ich w sposób, który przyczyni się do tworzenia wartości dodanej polskiej gospodarki i rozwoju rynku w przyszłości.

Dowiedz się więcej
 
   

Pracodawcy

RP
  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to organizacja pracodawców, reprezentująca około 10 000 firm, zatrudniających około 5 milionów pracowników.

Celem Pracodawców RP jest ochrona praw pracodawców oraz reprezentowanie i wspieranie ich interesów gospodarczych i niegospodarczych wobec organów władzy i administracji publicznej oraz innych organizacji interesu zbiorowego. Organizacja czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych i upowszechnianiu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracodawcy RP działają na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy, oddziałując na kształtowanie polityki społecznej m.in. przez formułowanie i publiczne prezentowanie stanowisk i wniosków oraz opiniowanie ustaw lub innych aktów prawnych.

Inspirowanie inicjatyw gospodarczo-społecznych musi opierać się na wnikliwej analizie merytorycznej procesów zachodzących w przestrzeni społecznej. Zasady działania, którymi kieruje się organizacja to profesjonalizm obiektywizm, rzetelność i skuteczność. Dlatego dostrzega ona znaczenie prowadzenia studiów i badań, wymianę poglądów i popularyzacje wiedzy ekonomicznej, społecznej, prawnej, organizacyjnej oraz w zakresie zarządzania.

W tym celu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2 powstało: Centrum Badań i Analiz.
 

Pracodawcy
rzeczypospolitej
polskiej

W liczbach

25


lat działalności nieprzerwanie od 1989 roku

10tys.


reprezentowanych firm w Polsce i zagranicą

5mln.


pracowników w zrzeszonych przedsiębiorstwach

85%


członków to firmy prywatne

Wszelkie prawa zastrzeżone © Pracodawcy RP 2014

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.