Centrum Badań i Analiz

Badania, analizy, opracowania, raporty i komunikaty

Filtruj


Komunikaty

Lista plików


Według raportu Ministerstwa Gospodarki, od początku funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (pierwsza SSE powstała w 1999 r.) do końca 2014 roku firmy zainwestowały w nie ponad 100 mld zł. Przez ostatnie 20 lat aż 81% nakładów inwestycyjnych w te strefy pochodziło z zagranicy, co pokazuje, że SSE w ciągu ostatnich lat były jednym z najważniejszych narzędzi zwiększania atrakcyjności Polski. Chociaż jeszcze przez najbliższe lata specjalne strefy ekonomiczne będą cieszyć się w Polsce niesłabnącą popularnością, to zarówno podmioty zarządzające strefami, jak i przedsiębiorstwa w nich działające powinny przygotowywać się na prowadzenie działalności po 2026 roku, kiedy wygasną wszystkie przywileje.

Czytaj więcej...Postępujący proces starzenia się społeczeństwa wymaga odpowiedniej reakcji ze strony państwa, przedsiębiorców oraz poszczególnych obywateli. Negatywne skutki zmian zachodzących w strukturze ludności są coraz częściej tematem szczegółowych analiz i debat publicznych, z których wyraźnie wyłania się konieczność rozwoju srebrnej gospodarki, tj. systemu ekonomicznego ukierunkowanego na wykorzystanie potencjału osób starszych przy jednoczesnym uwzględnianiu ich potrzeb.

Czytaj więcej...Obowiązująca  Dyrektywa ws. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. obliguje Polskę do wprowadzenia wielu istotnych zmian na polskim rynku elektroodpadów. Zmiany dotyczyć powinny wszystkich uczestników: producentów, zbierających, zakłady przetwarzania, ale także konsumentów. Największe wyzwanie to przede wszystkim obowiązek osiągnięcia nowego unijnego celu, czyli zwiększenia poziomu zbierania z obecnych 4 kg na mieszkańca do 10 kg w 2021 roku. Dla porównania, przeciętny Polak kupuje 12 kg nowego sprzętu rocznie. Niestety według szacunków ekspertów, aż 2/3 elektrośmieci w ogóle nie trafia do systemu recyklingu.

Czytaj więcej...Jak dotąd Polska nie zbudowała ram prawnych i instytucjonalnych pozwalających na stymulację innowacyjności niezależnie od wykorzystania środków unijnych. Dostępne dzisiaj zachęty podatkowe są rzadko wykorzystywane, przedsiębiorcy nie są pewni kwalifikowalności wydatków, a uczelnie wciąż uczą się współpracy z biznesem. Optymistycznym sygnałem mogą być jednak dwa opracowywane obecnie projekty nowych ułatwień dla przedsiębiorców inwestujących w działalność badawczo rozwojową, w tym ulg podatkowych.

Czytaj więcej...


Wszelkie prawa zastrzeżone © Pracodawcy RP 2014

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.