Centrum Badań i Analiz

Badania, analizy, opracowania, raporty i komunikaty

Filtruj


Komunikaty

Lista plików

Klaster, jako specyficzna forma współpracy podmiotów gospodarczych i naukowych, a także innych instytucji otoczenia biznesu, z założenia powinien generować procesy wytwarzania nowej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność oraz zdolności adaptacyjne firm członkowskich w środowisku rynkowym. W Polsce struktury klasteringu są budowane dopiero od niedawna, podczas gdy Francja ma już kilkudziesięcioletnie doświadczenie w stosowaniu tych rozwiązań w sposób bardzo efektywny. Warto więc przyjrzeć się temu jak funkcjonują klastry zarówno w Polsce jak i we Francji w kontekście możliwości przeniesienia dobrych wzorców na grunt krajowy.

Czytaj więcej...Obok tradycyjnego postępowania sądowego, jako jednej z możliwości rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami, mają oni do dyspozycji szeroki zakres metod alternatywnego rozwiązywania, zwanych ADR (Alternative Dispute Resolution). W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby spraw rozpatrywanych w krajach Unii Europejskiej w trybie ADR. Również i w Polsce można zaobserwować wzrost popularności polubownych form rozwiązywania sporów. Rośnie również liczba badań i publikacji, wskazujących, iż socjoekonomiczne korzyści ADR – jako efektywnego kosztowo i szybkiego sposobu rozwiązywania sporów bez udziału sądu, przy użyciu procedury dostosowanej do potrzeb stron konfliktu – są nie do przecenienia.

Czytaj więcej...Według najnowszego raportu firmy E&Y pt. Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2015 rok 2014 był dla Europy rekordowy pod względem liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych – 4341 inwestycji (wzrost o 10% w stosunku do roku poprzedniego). W Polsce zrealizowano w 2014 roku 132 zagraniczne projekty inwestycyjne, a nasz kraj został uznany za najatrakcyjniejszy dla inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony raport podkreśla, że aby w przyszłości dalej przyciągać zagranicznych inwestorów, Europa musi opracować spójny system zachęt podatkowych, a także poprawić sposoby komercjalizacji innowacji powstałych w wyniku badań. Pod tym względem Polska jest w ogonie Europy. Nasz system ulg podatkowych należy do najmniej atrakcyjnych w Europie, co znajduje swoje odbicie w niskim poziome prywatnych inwestycji w badania i rozwój.

Czytaj więcej...Doświadczenia z projektów infrastrukturalnych w ostatnich latach wskazują na utrzymujące się problemy z efektywnym zarządzaniem inwestycjami w sektorze publicznym. Koszty błędów lub opóźnień ponosi cała gospodarka – są to zarówno tzw. koszty alternatywne, jak i te związane z zatorami płatniczymi, kosztami sporów sądowych itp., które mogą skutkować upadłościami firm–wykonawców. Poprawę jakości zarządzania projektami w GDDKiA może przynieść przekształcenie jej w spółkę prawa handlowego – wynika z analizy Julii Patorskiej dla Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP.

Czytaj więcej...


Wszelkie prawa zastrzeżone © Pracodawcy RP 2014

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.